Pretraga

Tag: Svetski dan socijalne pravde, Pogodaka: 3

Jednake šanse za sve!

20. 02. 2013.

Jednake šanse za sve!

Gradski odbor SDP Srbije na Gradskom trgu u Čačku je deljenjem propagandnog materijala obeležio Svetski dan socijalne pravde, istovremeno i Dan Socijaldemokratske partije ...

Svetski Dan socijalne pravde

20. 02. 2013.

Svetski Dan socijalne pravde

Svetski dan socijalne pravde, posvećen borbi protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve, obeležava se danas, a u Srbiji gotovo 10 odsto stanovništva živi ispod granice ...

Svetski dan socijalne pravde obeležen danas

20. 02. 2012.

Svetski dan socijalne pravde obeležen danas

U svetu se danas obeležava Svetski dan socijalne pravde posvećen borbi protiv siromastva i stvaranju jednakih šansi za sve.Socijalna pravda u svojoj suštini znači da svi ljudi ...

Vremenska prognoza